รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
กิจกรรมบัณฑิตน้อย  ประจำปี ๒๕๖๐
    เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ณ โรงเแรมเกี่ยวอันสระบุรี นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีในความสำเร็จของน้องๆ อนุบาลปีที่ ๓
หน้าหลักโรงเรียน