รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
งานวันครูประจำปี ๒๕๖๒
    ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่ได้รับรางวัลครูปฐมวัยดีเด่นและรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี