ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒ รางวัล คือ โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑ และ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๔๘
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
มหกรรมการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
    เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยววิทยา ส่งนักเรียนตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขัน มหกรรมการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านทักษะวิชาการ การแข่งขันเต้น โดยได้เหรียญ ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรียญ ทอง จำนวน ๑๐ เหรียญ
2. รางวัลระดับเหรียญ เงิน  จำนวน ๙ เหรียญ
3. รางวัลระดับเหรียญ ทองแดง จำนวน ๑ เหรียญ
    ทางโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ และขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้