รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
บริษัทเอกชน จัดกิจกรรมในโรงเรียน
   เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ ดัชมิลล์ เจ็นไอ เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาเ เพื่อสร้างจินตนาการและเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓