โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี ๒๕๕๑
หน้าหลักโรงเรียน
รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และผลงานนักเรียนที่สวยงามน่ารักของน้องเตรียมอนุบาล และอนุบาล ชั้นปีที่ ๑ / ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ต้อนรับเด็ก ๆ นักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรีนมอนุบาล และระดับอนุบาล ณ ห้องอนุบาล และ ห้องเตรียมอนุบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวันแรกของการเรียนรู้ในห้องเรียน พร้อมทั้งเด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ การทำงานร่วมกัน การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์