รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
    เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
    ภายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ มีกิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมจับสลากของขวัญ กิจกรรมเต้นประกอบเพลง กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค โดยเด็ก ๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน และของขวัญจากทุกภาคส่วน มา ณ โอกาส นี้