กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
สอบถาม: TEL.036-221741 สมัครเรียน: 086-312-0041 และ 085-811-7746
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
    เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นแจกของขวัญ อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมด้วยทุนการศึกษา
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้บริหาร
บุคลากร
หน้าหลัก
แฟ้มผลงานนักเรียน
ผลสอบ
รางวัล