รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
หน้าหลักโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ในงาน Private School Teacher Award 2019
    เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดงาน Private School Teacher Award 2019 ในงานครบรอบ ๑๐๑ ปี การศึกษาเอกชน โดย ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลยุววิทยาที่ได้เข้ารับ "รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Teacher Award 2019) ประจำปี ๒๕๖๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ