รับสมัคร
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน
ผลการสอบ
ผลงานนักเรียน
รางวัลของเรา
เกี่ยวกับโรงเรียน
ติดต่อโรงเรียน
แผนที่เว็บไซต์
รางวัลล่าสุดของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
    เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวเจียมจิต ยุววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตร"โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘" ตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ โรงแรมปรินท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
หน้าหลักโรงเรียน